Menu Content/Inhalt
Home arrow Appointed IRSS Fellows and Senior Members
Appointed IRSS Fellows and Senior Members PDF Print
Written by Chris Cornelis   

IRSS fellows:

Andrzej Skowron (Poland)

Benedetto Matarazzo (Italy)

Chris Cornelis (Spain)

Dominik Slezak (Poland)

Duoqian Miao (China)

Guoyin Wang (China)

Jerzy Grzymala-Busse (USA)

Jiye Liang (China)

JingTao Yao (Canada)

Ning Zhong (Japan)

Piero Pagliani (Italy)

Roman Slowinski (Poland)

Shusaku Tsumoto (Japan)

Tianrui Li (China)

Tsau-Young Lin (USA)

Wojciech Ziarko (Canada)

Yiyu Yao (Canada)

 

IRSS Senior Members:


C C Chan (USA)

Davide Ciucci (Italy)

Dun Liu (China)

Hiroshi Sakai (Japan)

Hong Yu (China)

Jusheng Mi (China)

Masahiro Inuiguchi (Japan)

Mihir Chakraborty(India)

Mohua Banerjee (India)

Pawan Lingras (Canada)

Qinghua Hu (China)

Ryszard Janicki (Canada)

Weizhi Wu (China)

Xianzhong Zhou (China)

Yuhua Qian (China)

Zbigniew W Ras (USA)

Zhiwen Yu (China)

Last Updated ( Sunday, 10 May 2015 )
 
designed by made your web.com