Menu Content/Inhalt
Home arrow IRSS Task groups
IRSS Task groups PDF Print
Written by Chris Cornelis   

IRSS Task group of Member and Partner Development (TGMPD)


Chair: Davide Ciucci

Vice-Chair: Qinghua Hu

Members:

Jerzy W. Grzymala-Busse
Chris Cornelis
Salvatore Greco

Aboul E. Hassanien
Jiye Liang

Tsau Young Lin
Duoqian Miao

Sushmita Mitra
Georg Peters

Andrzej Skowron
Dominik Slezak

Roman Slowinski
Zbigniew Suraj

Shusaku Tsumoto
Guoyin Wang

Yiyu Yao
Wojciech Ziarko


IRSS Task group of Periodical Development (TGPE)Chair: Duoqian Miao

Vice-Chair: Jingtao Yao

Members:

Jerzy W. Grzymala-Busse
Davide Ciucci
Chris Cornelis

Salvatore Greco
Tsau Young Lin

Sushmita Mitra
Hiroshi Sakai

Andrzej Skowron
Dominik Slezak

Roman Slowinski
Shusaku Tsumoto

Guoyin Wang
Yiyu Yao

Wojciech Ziarko


IRSS Task group of Conference Coordination (TGCC)Chair: Yiyu Yao

Vice-Chair: Chris Cornelis

Members:

Jerzy W. Grzyma³a-Busse
Davide Ciucci
Tianrui Li

Tsau Young Lin
Pawan Lingras

Duoqian Miao
Andrzej Skowron

Dominik Slezak
Roman Slowinski

Jerzy Stefanowski
Marcin Szczuka

Shusaku Tsumoto
Guoyin Wang

Weizhi Wu
Wojciech Ziarko


IRSS Task group of Awards (TGA)


 

Chair: Guoyin Wang

Vice-Chair: Andrzej Skowron

Members:

Jerzy W. Grzyma³a-Busse
Mihir K. Chakraborty
Davide Ciucci

Chris Cornelis
Tianrui Li

Jiye Liang
Tsau Young Lin

Pawan LingrasDuoqian Miao

Georg Peters
Dominik Slezak

Roman Slowinski
Jerzy Stefanowski

Shusaku Tsumoto
Jingtao Yao

Yiyu Yao
Wojciech Ziarko


IRSS Task group of Education (TGE)


 

           Chair: Jerzy W. Grzymala-Busse

Vice-Chair: Hiroshi Sakai

Members:

Mihir K. Chakraborty
Davide Ciucci
Chris Cornelis

Salvatore Greco
Qinghua Hu

Tsau Young Lin
Qing Liu

Duoqian Miao
Sushmita Mitra

Lech Polkowski
Andrzej Skowron

Dominik Slezak
Roman Slowinski

Jerzy Stefanowski
Shusaku Tsumoto

Guoyin Wang
Yiyu Yao

Wojciech ZiarkoIRSS Task group of Websites (TGW)


 

Chair: Chris Cornelis

Vice-Chair: Tianrui Li

Members:

Jerzy W. Grzymala-Busse
Davide Ciucci
Tsau Young Lin

Duoqian Miao
Georg Peters

Lech Polkowski
Dominik Slezak

Roman Slowinski
Andrzej Skowron

Zbigniew Suraj
Marcin Szczuka

Shusaku Tsumoto
Guoyin Wang

Yiyu Yao
Wojciech Ziarko
 

Last Updated ( Tuesday, 02 August 2016 )
 
designed by made your web.com